Welke zonnepanelen?

Eerst een korte uitleg...wat zijn, en hoe werken zonnepanelen ?


De totale hoeveelheid aan energie die de zon per jaar op de aarde straalt is gelijk aan 10000 maal de totale wereldenergievraag per jaar. In België ontvangen wij ongeveer 1000 kwh/m² per jaar, dit licht bereikt ons zowel direct (bij heldere hemel) als indirect (diffuus licht bij bewolking).


In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen zetten zonnecellen het opgevangen licht rechtstreeks om in elektriciteit.


Het principe van een zonnecel is gebaseerd op het feit dat sommige metalen (zoals de halfgeleider silicium) elektronen uit hun atomen loslaten als er licht op valt.


Een zonnecel bestaat in essentie uit twee lagen silicium die door toevoeging van een verschillend element een klein verschil hebben in structuur. Fotonen (lichtstraaltjes) met een bepaalde hoeveelheid energie kunnen alzo een carrousel van elektronen op gang trekken. Een metalen contact tussen beide lagen vangt die energie op.


Verschillende zonnecellen worden in een PV module geplaatst die deze cellen  beschermt tegen externe omstandigheden. De technologie op zich is al betrouwbaar sinds 1958 (de lancering van de eerste satellieten die al hun nodige energie uit een fotovoltaïsch systeem moesten halen)

Schematische voorstelling


Technisch uitleggen hoe zonnepanelen werken is in feite heel eenvoudig. De zonnepanelen worden aangesloten aan een omvormer die de gelijkstroom van de panelen omzet in wisselstroom. Die omvormer wordt aangesloten aan een aparte zekering in de zekeringskast. Uw woning gebruikt altijd eerst de stroom van de zonnepanelen. Hebt u stroom over dan zet u deze op het elektriciteitsnet, hebt u stroom tekort dan neemt u deze van het net.

Types panelen en omvormers die we gebruiken

 

Bij Solarroof werken we slechts met 1 merk van zonnepanelen: SunPower

(25 jaar OMNIUMGARANTIE  op het P-paneel, nu 40 jaar op de Maxeon panelen !)

Als omvormer(s) gebruiken we de Solaredge met een Power Optimizer per paneel, SMA of Huawei.

© Copyright 2024. All Rights Reserved.